The Toothfairy

Kategori:

Beskrivning

Vi har alla hört historien om ”Tandfen” som kommer och besöker oss när vi sover och tar vår tand och ger oss ett mynt i utbyte.
Men det finns något som de flesta inte känner till och det är en något mörkare sida av denna historia.
Något som vi bör skydda oss alla emot och kanske inte nöja oss med att få ett mynt i utbyte mot…
Historier samt allt som visas på bilderna ingår.

—————————————–

We have all heard the story of the ”Tooth Fairy” who comes and visits us as we sleep and take our tooth and give us a coin in exchange.
But there is something that most people do not know and that is a slightly darker side of this story.
Something we should protect ourselves from and may not be content with getting a coin in exchange for …
Stories and everything that is shown in the pictures are included.

Dela detta!

Dela detta med någon!