Pirater

150.00kr

Beskrivning

I boken Pirater berättar Marcus Rediker om denna sjöröveriets guldålder framför andra. Historien om de verkliga
piraterna visar sig inte stå fiktionen efter när det gäller dramatik. Därtill rymmer den en social dimension som
sällan berörs i filmer och böcker om pirater. Piraterna utgjorde inte bara ett hot mot handel och sjöfart.
Genom sin demokratiska organisering utgjorde de också ett hot mot den existerande samhällsordningen

I stark kontrast till de samtida despotiska staterna och de hårda arbetsförhållandena ombord på handelsskepp
och örlogsfartyg, växte bland pirater fram ett egenartat egalitärt samhälle där kaptenen valdes av manskapet,
spriten fördelades jämnt och människor av olika ras, klass, nationalitet och kön arbetade sida vid sida.

Fattiga såg piraterna som hjältar. Sjömän lockades att desertera till dem för att få ett drägligare liv.

I längden kunde inte stormakterna tolerera detta. Piraterna utnämndes till hela mänsklighetens fiender och
många av dem slutade sina dagar i galgen. Men i den folkliga fantasin segrade de.
Där har piraterna fått en förmodligen evig revansch mot sina banemän.

MARCUS REDIKER är professor i historia vid University of Pittsburgh. En av hans tidigare böcker,
The Many-Headed Hydra, belönades 2001 med The International Labor History Award.

Dela detta!

Dela detta med någon!