Om Society for Creative Anachronism SCA)

SCA är en global organisation som ägnar sig åt att återskapa kulturyttringar främst från romartid, vikingatid, medeltid och renässans. Föreningen grundades på 60-talet i USA men har idag mer än 30.000 medlemmar över hela världen.

Inom SCAs medeltida del är hela världen indelad i olika kungariken och furstendömen. Europa kallas, tillsammans med Afrika och vissa delar av Asien för ”Drachenwald” och Sverige är furstendömet Nordmark.Varje Kungadöme och furstendöme representeras av en kung och drottning, respektive furste och furstinna och utses oftast via tornering där män och kvinnor kämpar i rustning på lika vilkor. Vinnarna sitter på sin tron i sex till tolv månader.

Alla medlemmar inom SCA antar en ny identitet med ett namn och en bakgrund. Medlemmarna klär sig i egensydda kläder och utrustning. En relativt omfattande handel med tidstypiska kläder finns också.

Inom de olika kunga- och furstendömena arrangeras årligen olika arrangemang; kämpalek, hantverk, dans, seminarier och workshops, fester, bågskyttetävlingar mm.

Det allra största arrangemanget, The Pennsic War har hållits ända sedan 1972 i närheten av Pittsburgh, USA. Under en veckas krigande deltar ända upp emot 100 rustningsklädda kämpar på varje sida. Varje år lockas drygt 11.000 deltagare till detta fantastiska evenemang.

Estrella War är det andra riktigt stora, internationella arrangemanget och arrangeras i Florence, Arizona i USA. Det har arrangerats i 25 år och lockar tusentals deltagare varje år.

Sällskapet för Kreativ Anakronism (SKA) är den svenska delen av SCA, men kallas ofta för Nordmark.

Sca.org – Internationella organisationen för SCA
Roman Empire – Återskapar det Romerska Imperiet
Drachenwald – SCA för Europa, Mellanöstern och Africa

Nordmark – Svenska riksföreningen för SCA
Nordmark – karta över häraden
Nordmark – Indelning i häraden

Frostheim – Sca-grupp i Luleå och Boden
Skauma – Sca-grupp i Umeå
Midre – Sca-grupp i Östersund
Gyllengran – Sca-grupp i Medelpad
Aros – Sca-grupp i Uppsala
Holmrike – Sca-grupp i Stockholm
Juneborg – Sca-grupp i Jönköping
Styringheim – Sca-grupp på Gotland
Gotvik – Sca-grupp i Göteborg
Vida Vad – Sca-grupp i Småland
Attermark – Sca-grupp i Skåne

Dela detta!

Dela detta med någon!