Om Reenactment

Reenactment – Levande Historia eller Historiskt Återskapande som det kan kallas på svenska är en bred folklig rörelse som ägnar sig åt att återskapa en historisk händelse, alltifrån berömda slag som Poltava eller Axtorna, till andra dramatiska händelser som Sågverksstrejken i Sundsvall. Tyngdpunkten på senare år har dock mer och mer vägt mot de mer krigiska delarna och i Norden särskilt på vikingatid.

Samtidigt har en slags friare reenactment med styrda, men ej historiskt knutna strider också trätt fram på senare år, i ett försök att utforska hur strategi och tekniker kan appliceras i verkligheten.

Levandegörandet av historia kan faktiskt spåras ända tillbaka till romarna som återskapade berömda fält- och sjöslag som folknöje i sina teatrar. Även under medeltiden ägnade man sig emellanåt åt återskapande vid tornerspelen.

Modernt Historiskt Återskapande har dock ett starkare fokus på ”rollspel” där de som deltar i högre grad lever sig in i rollen av en historisk person och skapar ett alter ego. Levande Historia, i sin tur, är något mer fokuserat på hantverk och andra kulturyttringar. Inriktningarna överlappar naturligtvis ofta varandra och aktörer vandrar fritt mellan båda fälten.

De allra flesta som ägnar sig åt Reenactment är amatörer som ägnar sig åt detta som hobby, även om det för många kan utvecklas till att snarast bli en hel livsstil. Förutom amatörorganisationerna så finns också ett flertal organisationer som visar upp sig mer professionellt vid t.ex. Medeltidsveckan i Visby eller under Medeltidsdagarna i Kungälv, såsom exempelvis svenska Albrechts Bössor eller norska Kongshirden.

Nordiska Reenactmentföreningar och sällskap.

RSMF – Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar
Interaktiv Historia – Stor Portal om Reenactment
AEMMA – Academy of European Medieval Martial Arts
Westgiöta Gustavianer – Svensk grupp som fokuserar på Sent 1700-tal
Albrechts Bössor – Välkänd svensk grupp som fokuserar på 1400-tal
Kongshirden – Välkänd norsk grupp som fokuserar på tidigt 1300-tal
Militärhistoriska Sällskapet – Fokuserar på Andra Världskriget
Historiska Världar – Forum där denna tråd presenterar olika grupper

Dela detta!

Dela detta med någon!