Om Levande Rollspel (LARP/Lajv)

LARP är en form av improviserad teater som har sitt ursprung i rollspel som t.ex. det gamla ”Drakar&Demoner”, men som numera har ett helt eget liv. I Sverige har LARP existerat i snart trettio år och utövarna har i och med detta fått en allt större bredd vad gäller ålder och bakgrund. LARP påminner om ”Historiskt Återskapande” men är helt fritt till innehåll och utformning. LARP utspelas i bestämda fantasivärldar där varje deltagare har en karaktär med speciella egenskaper, förmågor och bakgrundshistoria.

Deltagarna tillverkar ofta sin utrustning själva men en hel del finns också att köpa färdigtillverkat. Miljöerna kan skifta från vikinga- och medeltida miljöer till rena fantasy-världar med alver, orcher och trollkarlar i bästa ”Sagan om Ringen”-anda. Vissa SciFi- eller post-apokalyptiska lajv arrangeras också. Gotiska vampyrlajv är också populära i vissa kretsar.

Arrangemangen, eller ”Lajven” som de kallas, sker normalt utan publik, eftersom det är själva upplevelsen för deltagarna som är det centrala. De anordnas av en eller flera organisationer som ofta arbetar ideellt. Ofta utspelas lajv i skog och mark i ett avskilt område och kan vara från ett par timmar upp till mer än en vecka. Tillgång till vatten, toalett, sjukvård och ibland även mat tillgodoses av arrangören.

Arrangören styr också handlingen i grova drag, men de allra flesta händelser är improviserade. De allra största lajven i Sverige har lockat uppemot tusen deltagare.

Ett regelverk som hanterar bl.a. strid, sk ”boffring” styr vad man får och inte får göra och skyddar deltarna mot skador. Ibland finns också en åldersgräns för vissa lajv.

Lajven delas in i olika nivåer med krav på deltagarna, alltifrån nybörjarlajv där alla kan delta, till högkravslajv där det ställs höga krav på utrustning och agerande. Vid bofferlajv ligger fokuset på strid med vadderade vapen och i Blankvapenlajv används stålvapen, dock mest som rekvisita.

För många ”lajvare” utvecklas hantverksintresset till avancerade nivåer och ett växande intresse för historiskt hantverk är en vanlig utveckling av detta.

I Sverige kallas riksorganisationen för Sverok och denna organisation ägnar sig åt olika former av spel. En annan organisation är IFL, ”Intressenter för Lajv” som enbart riktar in sig mot lajvare.

Sverok – Sveriges roll- och konfliktspelsförbund
Lajvsverige – Portal för lajvare som vill skapa mer lajv
Lajv Norrland – Portal för norra Sverige
Syskonskapet
Gyllene Hjorten – En av Sveriges äldsta föreningar för LARP
Enhörningen – Svensk arrangör av Lajv
Högting – Minnessite över Hötgting-lajvet 1998

Dela detta!

Dela detta med någon!