The Planchette

Kategori:

Beskrivning

Vid en vandring i skogen några timmar bort från vårt hus som ligger på landet, så fann vi ett öde hus, det mesta hade rasat ihop men en del av huset stod fortfarande upp som att det vägrat att ge upp.

Murstocken stod kvar och man kunde se hur elden rasat där inne otaliga nätter och kanske hade familjer samlats framför den med berättelser och sagor genom åren.

Inuti eldstaden fanns en massa skräp, löv som flugit in samt lite kol från kanske den allra sista brasan som värmt upp de som en gång bott i detta hus.

Det kändes lite sorgligt att se detta och veta att allt som en gång funnits i detta hus, nu var slut, allt hade kommit till sin ände här.

Jag sparkade med foten försiktigt på löven som låg i eldstaden och fann någonting liggandes därunder… En hjärtformad träbit som av någon anledning klarat sig ifrån elden och inte helt brunnit upp.

Det var en s.k ”Planchette” och detta var en sak som man talade om förr i tiden som en kanal till den andra sidan, man kunde kontakta de döda med denna sak.

Vi tog med en hem och det var då, som det hela började bli konstigt…

https://en.wikipedia.org/wiki/Planchette

During a walk in the forest a few hours away from our house which is in the countryside, we found a deserted house, most of it had
collapsed but part of the house still stood up as if it refused to give up.

The brick wall remained and you could see how the fire raged in there countless nights and maybe families had gathered in front of
it with stories and stories over the years.

Inside the fireplace were a lot of debris, leaves that had flown in and some coal from perhaps the very last fireplace that warmed
up those who once lived in this house.

It felt a little sad to see this and know that everything that once existed in this house was now over, everything had come to an end here.

I kicked my foot gently on the leaves that lay in the fireplace and found something lying underneath it…
A heart-shaped piece of wood that for some reason had escaped from the fire and had not completely burned up.

It was a so-called ”Planchette” and this was one thing that was talked about in the past as a channel to the other side, you could
contact the dead with this thing.

We brought a home and it was then that it all started to get weird…

Dela detta!

Dela detta med någon!